Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Roger Fossøy Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:01 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:46 31/1 16:45 14 03:45 14,7 km/t 03:45 03:59 03:59 51,5 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:52 05:07 13,7 km/t 08:52 03:59 31,0 70 km 125 km
Nyborg 1 55 km 180 km
Bergeby 1 66 km 246 km
Vadsø 1 56 km 302 km
Vadsø 2 67 km 369 km
Bergeby 2 56 km 425 km
Nyborg 2 66 km 491 km
Masjok 1 51 km 542 km
Masjok 2 59 km 601 km
Nyborg Mål 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:59 TVG Bonakas 1 31/1 12:46 31/1 16:45
03:00 Masjok 2
05:00 Nyborg 2

Tidsutjevning: 00:59