Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 02:15
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Thomas Rosencrantz Sluttplassering: 13
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:16 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:47 31/1 16:34 14 03:31 15,6 km/t 03:31 03:47 03:47 51,8 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:46 1/2 03:52 14 05:12 13,5 km/t 08:43 06:06 09:53 53,1 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 07:35 1/2 12:06 14 03:43 14,8 km/t 12:26 04:31 14:24 53,7 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 17:00 1/2 20:51 14 04:54 13,5 km/t 17:20 03:51 18:15 51,3 66 km 246 km
Vadsø 1 2/2 00:55 2/2 06:49 14 04:04 13,8 km/t 21:24 05:54 24:09 53,0 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 13:11 2/2 20:09 13 06:22 10,5 km/t 27:46 06:58 31:07 52,8 67 km 369 km
Bergeby 2 3/2 00:40 3/2 02:10 13 04:31 12,4 km/t 32:17 01:30 32:37 50,3 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 09:37 3/2 15:18 12 07:27 8,9 km/t 39:44 05:41 38:18 49,1 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 19:19 3/2 23:40 12 04:01 12,7 km/t 43:45 04:21 42:39 49,4 51 km 542 km
Masjok 2 4/2 04:34 4/2 08:17 12 04:54 12,0 km/t 48:39 03:43 46:22 48,8 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 12:31 04:14 12,0 km/t 52:53 46:22 46,7 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:44 TVG Bonakas 1 31/1 12:47 31/1 16:34
03:00 Masjok 2 4/2 04:34 4/2 08:17
05:00 Nyborg 2 3/2 09:37 3/2 15:18

Tidsutjevning: 00:44