Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 03:05
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Trine K Lyrek Alta Sluttplassering: 2
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:04 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:34 31/1 16:30 14 03:30 15,7 km/t 03:30 03:56 03:56 52,9 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:12 1/2 00:54 13 04:42 14,9 km/t 08:12 03:42 07:38 48,2 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:37 1/2 09:36 13 03:43 14,8 km/t 11:55 04:59 12:37 51,4 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 14:50 1/2 16:49 13 05:14 12,6 km/t 17:09 01:59 14:36 46,0 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 21:01 2/2 02:04 12 04:12 13,3 km/t 21:21 05:03 19:39 47,9 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 07:38 2/2 12:41 12 05:34 12,0 km/t 26:55 05:03 24:42 47,9 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 17:16 2/2 18:29 11 04:35 12,2 km/t 31:30 01:13 25:55 45,1 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 00:31 3/2 05:31 9 06:02 10,9 km/t 37:32 05:00 30:55 45,2 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 09:52 3/2 10:11 8 04:21 11,7 km/t 41:53 00:19 31:14 42,7 51 km 542 km
Masjok 2 3/2 15:44 3/2 18:44 8 05:33 10,6 km/t 47:26 03:00 34:14 41,9 59 km 601 km
Nyborg Mål 3/2 22:47 04:03 12,6 km/t 51:29 34:14 39,9 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:56 TVG Bonakas 1 31/1 12:34 31/1 16:30
03:00 Masjok 2 3/2 15:44 3/2 18:44
05:00 Nyborg 2 3/2 00:31 3/2 05:31

Tidsutjevning: 00:56