Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 02:15
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Dariusz Morsztyn
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:28 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:59 31/1 16:47 14 03:31 15,6 km/t 03:31 03:48 03:48 51,9 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 22:14 1/2 03:40 14 05:27 12,8 km/t 08:58 05:26 09:14 50,7 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 07:35 1/2 12:25 11 03:55 14,0 km/t 12:53 04:50 14:04 52,2 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 18:19 05:54 11,2 km/t 18:47 14:04 42,8 66 km 246 km
Vadsø 1 56 km 302 km
Vadsø 2 67 km 369 km
Bergeby 2 56 km 425 km
Nyborg 2 66 km 491 km
Masjok 1 51 km 542 km
Masjok 2 59 km 601 km
Nyborg Mål 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:32 TVG Bonakas 1 31/1 12:59 31/1 16:47
03:00 Masjok 2
05:00 Nyborg 2

Tidsutjevning: 00:32