Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
19. februar 00:00
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
8. Espen Sønvisen Bech Alta Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:07 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:35 31/1 16:28 13 03:28 15,9 km/t 03:28 03:53 03:53 52,8 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:18 1/2 00:31 12 04:50 14,5 km/t 08:18 03:13 07:06 46,1 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:18 1/2 10:56 12 03:47 14,5 km/t 12:05 06:38 13:44 53,2 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 16:19 1/2 16:33 12 05:23 12,3 km/t 17:28 00:14 13:58 44,4 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 21:10 2/2 05:50 12 04:37 12,1 km/t 22:05 08:40 22:38 50,6 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 12:07 2/2 17:58 9 06:17 10,7 km/t 28:22 05:51 28:29 50,1 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 22:35 3/2 01:36 9 04:37 12,1 km/t 32:59 03:01 31:30 48,8 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 07:14 3/2 12:36 8 05:38 11,7 km/t 38:37 05:22 36:52 48,8 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 16:43 3/2 19:12 8 04:07 12,4 km/t 42:44 02:29 39:21 47,9 51 km 542 km
Masjok 2 4/2 00:20 4/2 03:25 8 05:08 11,5 km/t 47:52 03:05 42:26 47,0 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 07:29 04:04 12,5 km/t 51:56 42:26 45,0 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:53 TVG Bonakas 1 31/1 12:35 31/1 16:28
03:00 Masjok 2 4/2 00:20 4/2 03:25
05:00 Nyborg 2 3/2 07:14 3/2 12:36

Tidsutjevning: 00:53