Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
16. januar 02:15
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Michael Jeckel Sluttplassering: 16
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:23 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:56 31/1 16:37 14 03:33 15,5 km/t 03:33 03:41 03:41 50,9 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:44 1/2 03:42 14 05:07 13,7 km/t 08:40 05:58 09:39 52,7 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 07:29 1/2 12:03 14 03:47 14,5 km/t 12:27 04:34 14:13 53,3 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 17:13 1/2 21:16 14 05:10 12,8 km/t 17:37 04:03 18:16 50,9 66 km 246 km
Vadsø 1 2/2 01:52 2/2 09:00 13 04:36 12,2 km/t 22:13 07:08 25:24 53,3 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 14:33 2/2 20:12 11 05:33 12,1 km/t 27:46 05:39 31:03 52,8 67 km 369 km
Bergeby 2 3/2 00:51 3/2 01:17 11 04:39 12,0 km/t 32:25 00:26 31:29 49,3 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 08:15 3/2 15:54 9 06:58 9,5 km/t 39:23 07:39 39:08 49,8 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 20:36 4/2 01:56 9 04:42 10,9 km/t 44:05 05:20 44:28 50,2 51 km 542 km
Masjok 2 4/2 09:47 4/2 12:50 9 07:51 7,5 km/t 51:56 03:03 47:31 47,8 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 18:02 05:12 9,8 km/t 57:08 47:31 45,4 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:37 TVG Bonakas 1 31/1 12:56 31/1 16:37
03:00 Masjok 2 4/2 09:47 4/2 12:50
05:00 Nyborg 2 3/2 08:15 3/2 15:44

Tidsutjevning: 00:37