Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
20. januar 18:34
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Salva Luque Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:02 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:29 31/1 16:27 14 03:27 15,9 km/t 03:27 03:58 03:58 53,5 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:17 1/2 01:15 14 04:50 14,5 km/t 08:17 03:58 07:56 48,9 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:58 1/2 08:48 14 03:43 14,8 km/t 12:00 03:50 11:46 49,5 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 14:31 1/2 18:45 14 05:43 11,5 km/t 17:43 04:14 16:00 47,5 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 22:56 2/2 04:55 14 04:11 13,4 km/t 21:54 05:59 21:59 50,1 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 11:03 2/2 15:20 13 06:08 10,9 km/t 28:02 04:17 26:16 48,4 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 20:29 3/2 01:07 13 05:09 10,9 km/t 33:11 04:38 30:54 48,2 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 06:48 3/2 12:52 11 05:41 11,6 km/t 38:52 06:04 36:58 48,7 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 16:46 3/2 16:56 11 03:54 13,1 km/t 42:46 00:10 37:08 46,5 51 km 542 km
Masjok 2 4/2 01:34 4/2 06:13 10 08:38 6,8 km/t 51:24 04:39 41:47 44,8 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 10:09 03:56 13,0 km/t 55:20 41:47 43,0 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:58 TVG Bonakas 1 31/1 12:29 31/1 16:27
03:00 Masjok 2 4/2 01:34 4/2 06:13
05:00 Nyborg 2 3/2 06:48 3/2 12:52

Tidsutjevning: 00:58