Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2017
Starttidspunkt: tirsdag 31. januar 10:00
Siste oppdatering: 4. februar 2017
18. februar 23:07
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Sven-Erik Gullbekk Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 31/1 09:03 14
TVG Bonakas 1 31/1 12:34 31/1 16:31 14 03:31 15,6 km/t 03:31 03:57 03:57 52,9 55 km 55 km
TVG Bonakas 2 31/1 21:21 1/2 00:55 14 04:50 14,5 km/t 08:21 03:34 07:31 47,4 70 km 125 km
Nyborg 1 1/2 04:29 1/2 10:53 14 03:34 15,4 km/t 11:55 06:24 13:55 53,9 55 km 180 km
Bergeby 1 1/2 16:08 1/2 18:57 14 05:15 12,6 km/t 17:10 02:49 16:44 49,4 66 km 246 km
Vadsø 1 1/2 23:02 2/2 05:05 13 04:05 13,7 km/t 21:15 06:03 22:47 51,7 56 km 302 km
Vadsø 2 2/2 11:02 2/2 16:16 13 05:57 11,3 km/t 27:12 05:14 28:01 50,7 67 km 369 km
Bergeby 2 2/2 20:47 2/2 23:10 13 04:31 12,4 km/t 31:43 02:23 30:24 48,9 56 km 425 km
Nyborg 2 3/2 04:28 3/2 09:28 12 05:18 12,5 km/t 37:01 05:00 35:24 48,9 66 km 491 km
Masjok 1 3/2 13:20 3/2 13:30 12 03:52 13,2 km/t 40:53 00:10 35:34 46,5 51 km 542 km
Masjok 2 3/2 18:23 3/2 21:23 12 04:53 12,1 km/t 45:46 03:00 38:34 45,7 59 km 601 km
Nyborg Mål 4/2 01:12 03:49 13,4 km/t 49:35 38:34 43,8 51 km 652 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:57 TVG Bonakas 1 31/1 12:34 31/1 16:31
03:00 Masjok 2 3/2 18:23 3/2 21:23
05:00 Nyborg 2 3/2 04:28 3/2 09:28

Tidsutjevning: 00:57