Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:38
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Jan Vidar Dahle Båtsfjord
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:14 14
TVG Bonakas 6/2 16:39 6/2 20:29 14 07:25 14,6 km/t 07:25 03:50 03:50 34,1 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 00:19 7/2 04:50 14 03:50 14,6 km/t 11:15 04:31 08:21 42,6 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:34 7/2 14:59 12 05:44 12,6 km/t 16:59 04:25 12:46 42,9 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 19:29 7/2 23:55 11 04:30 12,9 km/t 21:29 04:26 17:12 44,5 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 05:35 8/2 10:49 10 05:40 12,5 km/t 27:09 05:14 22:26 45,2 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 15:41 8/2 19:27 9 04:52 11,9 km/t 32:01 03:46 26:12 45,0 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 01:48 9/2 10:11 7 06:21 11,3 km/t 38:22 08:23 34:35 47,4 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 15:10 04:59 10,8 km/t 43:21 34:35 44,4 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2
00:41 TVG Bonakas 6/2 16:39 6/2 20:29

Tidsutjevning: 00:41