Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:48
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Sven-Erik Gullbekk Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:04 14
TVG Bonakas 6/2 16:02 6/2 19:52 13 06:58 15,5 km/t 06:58 03:50 03:50 35,5 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:20 7/2 04:45 13 03:28 16,2 km/t 10:26 05:25 09:15 47,0 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 09:52 7/2 13:12 12 05:07 14,1 km/t 15:33 03:20 12:35 44,7 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 17:48 7/2 23:48 12 04:36 12,6 km/t 20:09 06:00 18:35 48,0 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 05:21 8/2 10:16 12 05:33 12,8 km/t 25:42 04:55 23:30 47,8 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 14:45 8/2 16:44 11 04:29 12,9 km/t 30:11 01:59 25:29 45,8 58 km 423 km
Nyborg 2 8/2 22:45 9/2 04:18 10 06:01 12,0 km/t 36:12 05:33 31:02 46,2 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 08:45 9/2 08:58 10 04:27 12,1 km/t 40:39 00:13 31:15 43,5 54 km 549 km
Masjok 2 9/2 13:23 9/2 16:43 9 04:25 12,0 km/t 45:04 03:20 34:35 43,4 53 km 602 km
Nyborg Mål 9/2 20:35 03:52 12,2 km/t 48:56 34:35 41,4 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2 9/2 13:23 9/2 16:43
00:51 TVG Bonakas 6/2 16:02 6/2 19:52

Tidsutjevning: 00:51