Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
5. Nora Själin Storuman
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:25 14
TVG Bonakas 6/2 16:33 6/2 21:50 14 07:08 15,1 km/t 07:08 05:17 05:17 42,6 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 01:44 7/2 06:00 14 03:54 14,4 km/t 11:02 04:16 09:33 46,4 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 11:39 7/2 15:17 12 05:39 12,7 km/t 16:41 03:38 13:11 44,1 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 19:52 8/2 05:31 10 04:35 12,7 km/t 21:16 09:39 22:50 51,8 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 11:15 8/2 17:22 9 05:44 12,4 km/t 27:00 06:07 28:57 51,7 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 22:19 9/2 03:15 9 04:57 11,7 km/t 31:57 04:56 33:53 51,5 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 09:24 9/2 16:06 7 06:09 11,7 km/t 38:06 06:42 40:35 51,6 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 20:57 04:51 11,1 km/t 42:57 40:35 48,6 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2
00:30 TVG Bonakas 6/2 09:33 6/2 21:50

Tidsutjevning: 00:30