Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:48
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
7. Ben Voigt Langfjordbotn
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:19 14
TVG Bonakas 6/2 16:30 6/2 20:11 12 07:11 15,0 km/t 07:11 03:41 03:41 33,9 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:56 7/2 04:55 12 03:45 14,9 km/t 10:56 04:59 08:40 44,2 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:24 7/2 13:59 10 05:29 13,1 km/t 16:25 03:35 12:15 42,7 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 18:20 04:21 13,3 km/t 20:46 12:15 37,1 58 km 294 km
Vadsø 2 71 km 365 km
Bergeby 2 58 km 423 km
Nyborg 2 72 km 495 km
Masjok 1 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2
00:36 TVG Bonakas 6/2 16:30 6/2 20:11

Tidsutjevning: 00:36