Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
8. Bernd Helmich Kaiserslautern
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:17 14
TVG Bonakas 6/2 15:58 6/2 20:44 14 06:41 16,2 km/t 06:41 04:46 04:46 41,6 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 00:11 7/2 05:58 12 03:27 16,2 km/t 10:08 05:47 10:33 51,0 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:59 7/2 15:50 12 05:01 14,4 km/t 15:09 04:51 15:24 50,4 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 20:02 8/2 06:00 12 04:12 13,8 km/t 19:21 09:58 25:22 56,7 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 11:17 8/2 15:31 10 05:17 13,4 km/t 24:38 04:14 29:36 54,6 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 20:12 8/2 21:59 9 04:41 12,4 km/t 29:19 01:47 31:23 51,7 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 03:57 9/2 11:51 9 05:58 12,1 km/t 35:17 07:54 39:17 52,7 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 16:01 04:10 13,0 km/t 39:27 39:17 49,9 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:38 TVG Bonakas 6/2 15:58 6/2 20:44
03:00 Masjok 2

Tidsutjevning: 00:38