Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:47
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
9. Torkil Hansen Tromsø Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:28 14
TVG Bonakas 6/2 16:31 6/2 19:54 13 07:03 15,3 km/t 07:03 03:23 03:23 32,4 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:32 7/2 05:23 13 03:38 15,4 km/t 10:41 05:51 09:14 46,4 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:51 7/2 10:51 13 05:28 13,2 km/t 16:09 00:00 09:14 36,4 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 15:24 8/2 00:11 10 04:33 12,7 km/t 20:42 08:47 18:01 46,5 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 06:21 8/2 13:34 9 06:10 11,5 km/t 26:52 07:13 25:14 48,4 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 18:11 8/2 19:54 9 04:37 12,6 km/t 31:29 01:43 26:57 46,1 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 02:01 9/2 07:37 9 06:07 11,8 km/t 37:36 05:36 32:33 46,4 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 12:11 9/2 12:23 9 04:34 11,8 km/t 42:10 00:12 32:45 43,7 54 km 549 km
Masjok 2 9/2 16:54 9/2 19:54 8 04:31 11,7 km/t 46:41 03:00 35:45 43,4 53 km 602 km
Nyborg Mål 9/2 23:50 03:56 11,9 km/t 50:37 35:45 41,4 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:27 TVG Bonakas 6/2 16:31 6/2 19:54
03:00 Masjok 2 9/2 16:54 9/2 19:54

Tidsutjevning: 00:27