Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Tove Sørensen
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:28 14
TVG Bonakas 6/2 16:32 6/2 19:54 14 07:04 15,3 km/t 07:04 03:22 03:22 32,3 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:32 7/2 05:24 13 03:38 15,4 km/t 10:42 05:52 09:14 46,3 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:53 7/2 10:53 12 05:29 13,1 km/t 16:11 00:00 09:14 36,3 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 15:55 8/2 00:12 10 05:02 11,5 km/t 21:13 08:17 17:31 45,2 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 06:23 8/2 13:34 8 06:11 11,5 km/t 27:24 07:11 24:42 47,4 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 18:15 8/2 19:54 8 04:41 12,4 km/t 32:05 01:39 26:21 45,1 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 02:08 9/2 07:37 7 06:14 11,6 km/t 38:19 05:29 31:50 45,4 72 km 495 km
Masjok 1 00:00 38:19 31:50 45,4 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:27 TVG Bonakas 6/2 16:32 6/2 19:54
03:00 Masjok 2

Tidsutjevning: 00:27