Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:46
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Bernhard Klammer
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:01 14
TVG Bonakas 6/2 15:49 6/2 21:17 13 06:48 15,9 km/t 06:48 05:28 05:28 44,6 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 00:39 7/2 06:34 13 03:22 16,6 km/t 10:10 05:55 11:23 52,8 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 11:37 05:03 14,3 km/t 15:13 11:23 42,8 72 km 236 km
Vadsø 1 58 km 294 km
Vadsø 2 71 km 365 km
Bergeby 2 58 km 423 km
Nyborg 2 72 km 495 km
Masjok 1 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:54 TVG Bonakas 6/2 15:49 6/2 21:17
03:00 Masjok 2

Tidsutjevning: 00:54