Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:08
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
13. Espen Sønvisen Bech Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:08 14
TVG Bonakas 6/2 15:47 6/2 20:05 13 06:39 16,2 km/t 06:39 04:18 04:18 39,3 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:42 7/2 04:28 12 03:37 15,5 km/t 10:16 04:46 09:04 46,9 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 09:33 7/2 13:05 11 05:05 14,2 km/t 15:21 03:32 12:36 45,1 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 17:25 04:20 13,4 km/t 19:41 12:36 39,0 58 km 294 km
Vadsø 2 71 km 365 km
Bergeby 2 58 km 423 km
Nyborg 2 72 km 495 km
Masjok 1 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:47 TVG Bonakas 6/2 15:47 6/2 20:05
03:00 Masjok 2

Tidsutjevning: 00:47