Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:45
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Aila Sarre Masjokdalen, Tana Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:55 14
TVG Bonakas 6/2 17:33 6/2 22:20 14 07:38 14,1 km/t 07:38 04:47 04:47 38,5 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 02:14 7/2 08:23 14 03:54 14,4 km/t 11:32 06:09 10:56 48,7 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 13:32 7/2 16:52 11 05:09 14,0 km/t 16:41 03:20 14:16 46,1 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 20:58 8/2 05:30 10 04:06 14,1 km/t 20:47 08:32 22:48 52,3 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 10:26 8/2 15:28 10 04:56 14,4 km/t 25:43 05:02 27:50 52,0 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 19:53 8/2 22:18 10 04:25 13,1 km/t 30:08 02:25 30:15 50,1 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 03:43 9/2 08:53 9 05:25 13,3 km/t 35:33 05:10 35:25 49,9 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 13:16 9/2 13:21 9 04:23 12,3 km/t 39:56 00:05 35:30 47,1 54 km 549 km
Masjok 2 9/2 17:58 9/2 21:00 7 04:37 11,5 km/t 44:33 03:02 38:32 46,4 53 km 602 km
Nyborg Mål 10/2 01:01 04:01 11,7 km/t 48:34 38:32 44,2 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:00 TVG Bonakas 6/2 17:33 6/2 22:20
03:00 Masjok 2 9/2 17:58 9/2 21:00

Tidsutjevning: 0