Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:22 14
TVG Bonakas 6/2 16:03 6/2 19:48 14 06:41 16,2 km/t 06:41 03:45 03:45 35,9 108 km 108 km
Nyborg 1 6/2 23:20 7/2 04:44 14 03:32 15,8 km/t 10:13 05:24 09:09 47,2 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 09:30 7/2 10:50 14 04:46 15,1 km/t 14:59 01:20 10:29 41,2 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 14:31 7/2 20:38 14 03:41 15,7 km/t 18:40 06:07 16:36 47,1 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 02:03 8/2 08:25 13 05:25 13,1 km/t 24:05 06:22 22:58 48,8 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 12:24 8/2 13:14 12 03:59 14,6 km/t 28:04 00:50 23:48 45,9 58 km 423 km
Nyborg 2 8/2 18:17 9/2 00:45 12 05:03 14,3 km/t 33:07 06:28 30:16 47,8 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 04:45 9/2 05:08 10 04:00 13,5 km/t 37:07 00:23 30:39 45,2 54 km 549 km
Masjok 2 9/2 09:13 9/2 12:13 10 04:05 13,0 km/t 41:12 03:00 33:39 45,0 53 km 602 km
Nyborg Mål 9/2 15:19 03:06 15,2 km/t 44:18 33:39 43,2 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:33 TVG Bonakas 6/2 16:03 6/2 19:48
03:00 Masjok 2 9/2 09:13 9/2 12:13

Tidsutjevning: 00:33