Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:05
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Thomas Rosencrantz
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:18 14
TVG Bonakas 6/2 16:13 6/2 21:15 14 06:55 15,6 km/t 06:55 05:02 05:02 42,1 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 01:00 7/2 07:00 14 03:45 14,9 km/t 10:40 06:00 11:02 50,8 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 12:57 7/2 16:55 13 05:57 12,1 km/t 16:37 03:58 15:00 47,4 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 21:12 8/2 08:40 9 04:17 13,5 km/t 20:54 11:28 26:28 55,9 58 km 294 km
Vadsø 2 00:00 20:54 26:28 55,9 71 km 365 km
Bergeby 2 58 km 423 km
Nyborg 2 72 km 495 km
Masjok 1 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:37 TVG Bonakas 6/2 16:13 6/2 21:15
03:00 Masjok 2

Tidsutjevning: 00:37