Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
20. februar 22:44
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. May Conny Johansen Alta Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:33 14
TVG Bonakas 6/2 16:26 6/2 20:49 13 06:53 15,7 km/t 06:53 04:23 04:23 38,9 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 00:12 7/2 05:56 12 03:23 16,6 km/t 10:16 05:44 10:07 49,6 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 10:59 7/2 14:00 12 05:03 14,3 km/t 15:19 03:01 13:08 46,2 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 18:21 8/2 02:02 11 04:21 13,3 km/t 19:40 07:41 20:49 51,4 58 km 294 km
Vadsø 2 8/2 07:37 8/2 14:26 11 05:35 12,7 km/t 25:15 06:49 27:38 52,3 71 km 365 km
Bergeby 2 8/2 18:52 8/2 20:31 9 04:26 13,1 km/t 29:41 01:39 29:17 49,7 58 km 423 km
Nyborg 2 9/2 02:22 9/2 08:41 9 05:51 12,3 km/t 35:32 06:19 35:36 50,0 72 km 495 km
Masjok 1 9/2 13:11 9/2 13:18 9 04:30 12,0 km/t 40:02 00:07 35:43 47,2 54 km 549 km
Masjok 2 9/2 17:58 9/2 20:58 8 04:40 11,4 km/t 44:42 03:00 38:43 46,4 53 km 602 km
Nyborg Mål 10/2 01:08 04:10 11,3 km/t 48:52 38:43 44,2 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
00:22 TVG Bonakas 6/2 16:26 6/2 20:49
03:00 Masjok 2 9/2 17:58 9/2 20:58

Tidsutjevning: 00:22