Reload
Bergebyløpet N70 650 km 2018
Starttidspunkt: tirsdag 6. februar 09:55
Siste oppdatering: 10. februar 2018
23. mars 03:06
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Anttoni Tolvi
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Nyborg 6/2 09:53 12
TVG Bonakas 6/2 19:22 6/2 23:23 11 09:29 11,4 km/t 09:29 04:01 04:01 29,8 108 km 108 km
Nyborg 1 7/2 03:53 7/2 08:44 10 04:30 12,4 km/t 13:59 04:51 08:52 38,8 56 km 164 km
Bergeby 1 7/2 15:38 7/2 17:49 10 06:54 10,4 km/t 20:53 02:11 11:03 34,6 72 km 236 km
Vadsø 1 7/2 23:21 8/2 11:48 7 05:32 10,5 km/t 26:25 12:27 23:30 47,1 58 km 294 km
Vadsø 2 00:00 26:25 23:30 47,1 71 km 365 km
Bergeby 2 58 km 423 km
Nyborg 2 72 km 495 km
Masjok 1 54 km 549 km
Masjok 2 53 km 602 km
Nyborg Mål 47 km 649 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2
00:02 TVG Bonakas 6/2 19:22 6/2 23:23

Tidsutjevning: 00:02