Reload
Bergebyløpet N70 350 km 2018
Starttidspunkt: Thursday 8. February 10:00
Siste oppdatering: 10. February 2018
31. oktober 23:31
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
29. Anette Jønsson
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Vadsø Start 8/2 10:00 8
Vadsø 1 8/2 15:43 8/2 20:51 8 05:43 12,4 km/t 05:43 05:08 05:08 47,3 71 km 71 km
Bergeby 9/2 01:22 9/2 04:49 8 04:31 12,8 km/t 10:14 03:27 08:35 45,6 58 km 129 km
Nyborg 9/2 11:56 07:07 10,1 km/t 17:21 08:35 33,1 72 km 201 km
Masjok 1 54 km 255 km
Masjok 2 53 km 308 km
Nyborg Mål 47 km 355 km
H=Antall hunder
Obligatorisk hvile
Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut
03:00 Masjok 2
00:00 Vadsø 1 8/2 15:43 8/2 20:51

Tidsutjevning: 0