Reload
Pasvik Trail 2008 Åpen klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:00
Siste oppdatering: 5. april 2008
20. februar 23:14
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Bernd Helmich Kaiserslautern Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:00 16
Vaggatem 3/4 17:12 3/4 23:23 11 05:12 17,3 km/t 05:12 06:11 06:11 54,3 90 km 90 km
Neiden 4/4 04:42 4/4 11:18 10 05:19 19,7 km/t 10:31 06:36 12:47 54,9 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 17:49 06:31 13,0 km/t 17:02 12:47 42,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0