Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
20. februar 22:44
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
20. Ole Sigleif Johansen Rødberg/ Alta Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:19 8
Vaggatem 3/4 17:54 4/4 00:21 8 05:35 16,1 km/t 05:35 06:27 06:27 53,6 90 km 90 km
Neiden 4/4 06:01 4/4 12:02 7 05:40 18,5 km/t 11:15 06:01 12:28 52,6 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 19:03 07:01 12,1 km/t 18:16 12:28 40,6 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0