Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
23. mars 03:28
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
42. Bjørn Hugo Kristoffersen Tana, Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:41 8
Vaggatem 3/4 17:49 3/4 22:20 8 05:08 17,5 km/t 05:08 04:31 04:31 46,8 90 km 90 km
Neiden 4/4 03:37 4/4 11:12 7 05:17 19,9 km/t 10:25 07:35 12:06 53,7 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 17:33 06:21 13,4 km/t 16:46 12:06 41,9 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0