Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
20. februar 22:09
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
40. Don Lyrek Alta Sluttplassering: 20
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:39 8
Vaggatem 3/4 18:46 4/4 00:22 7 06:07 14,7 km/t 06:07 05:36 05:36 47,8 90 km 90 km
Neiden 4/4 06:35 4/4 13:07 7 06:13 16,9 km/t 12:20 06:32 12:08 49,6 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 20:55 07:48 10,9 km/t 20:08 12:08 37,6 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0