Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
20. februar 22:28
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
34. Ingvild Lakseide Alta Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:33 8
Vaggatem 3/4 18:00 3/4 23:21 8 05:27 16,5 km/t 05:27 05:21 05:21 49,5 90 km 90 km
Neiden 4/4 05:24 4/4 12:17 8 06:03 17,4 km/t 11:30 06:53 12:14 51,5 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 20:33 08:16 10,3 km/t 19:46 12:14 38,2 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0