Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Starttidspunkt: torsdag 3. april 12:12
Siste oppdatering: 5. april 2008
23. mars 03:34
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
36. Dag Broch Tana Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Kirkenes 3/4 12:35 8
Vaggatem 3/4 18:38 4/4 00:07 7 06:03 14,9 km/t 06:03 05:29 05:29 47,5 90 km 90 km
Neiden 4/4 06:01 4/4 12:44 6 05:54 17,8 km/t 11:57 06:43 12:12 50,5 105 km 195 km
Kirkenes 4/4 20:13 07:29 11,4 km/t 19:26 12:12 38,6 85 km 280 km
H=Antall hunder

Tidsutjevning: 0