Reload
Bergebyløpet 350 2015
Start time: Thursday 5. February 10:30
Last update: 7. February 2015
20. mai 16:48
Entrants Status Trail Last update Results

Trail

Leg From To Distance Acc. dist.
1 Start Vadsø Vadsø 1 65 km 65 km
2 Vadsø 1 Bergeby 62 km 127 km
3 Bergeby Nyborg 68 km 195 km
4 Nyborg Masjok 111 km 306 km
5 Masjok Nyborg mål 59 km 365 km