Reload
Pasvik Trail 8-dog 2012
Starttidspunkt: torsdag 29. mars 13:30
Siste oppdatering: 31. mars 2012
21. juli 10:53
Deltakere Status Løype Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- C2 -- Finish 
13:33   1   1   1
33 Stein Are Harder
33. Stein Are Harder
Ut Neiden: 30/03 10:29
Inn Kirkenes: 30/03 16:46
Tid brukt: 06:17
Hastighet: 16,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 16:49
Samlet pause: 10:24
13:32   2   2   2
32 Elisabeth Edland
32. Elisabeth Edland
Ut Neiden: 30/03 10:49
Inn Kirkenes: 30/03 17:34
Tid brukt: 06:45
Hastighet: 15,6 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 17:37
Samlet pause: 10:25
13:42   10   5   3
42 Leif Wilhelmsen
42. Leif Wilhelmsen
Ut Neiden: 30/03 11:22
Inn Kirkenes: 30/03 18:08
Tid brukt: 06:46
Hastighet: 15,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 18:11
Samlet pause: 10:15
13:51   5   4   4
51 Vidar Uglebakken
51. Vidar Uglebakken
Ut Neiden: 30/03 11:17
Inn Kirkenes: 30/03 18:26
Tid brukt: 07:09
Hastighet: 14,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 18:29
Samlet pause: 10:06
13:43   3   6   5
43 Daniel Schwarz
43. Daniel Schwarz
Ut Neiden: 30/03 11:09
Inn Kirkenes: 30/03 18:36
Tid brukt: 07:27
Hastighet: 14,1 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 18:39
Samlet pause: 10:14
13:41   4   3   6
41 Tore J. Helistø
41. Tore J. Helistø
Ut Neiden: 30/03 11:29
Inn Kirkenes: 30/03 18:57
Tid brukt: 07:28
Hastighet: 14,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 19:00
Samlet pause: 10:16
13:44   9   13   7
44 Øyvind Jakobsen
44. Øyvind Jakobsen
Ut Neiden: 30/03 12:01
Inn Kirkenes: 30/03 19:01
Tid brukt: 07:00
Hastighet: 15,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 19:06
Samlet pause: 10:11
13:55   6   7   8
55 Eline Lihagen
55. Eline Lihagen
Ut Neiden: 30/03 11:50
Inn Kirkenes: 30/03 19:43
Tid brukt: 07:53
Hastighet: 13,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 19:46
Samlet pause: 10:02
13:34   8   9   9
34 Hege Rasmussen
34. Hege Rasmussen
Ut Neiden: 30/03 12:12
Inn Kirkenes: 30/03 19:50
Tid brukt: 07:38
Hastighet: 13,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 19:53
Samlet pause: 10:23
13:45   22   17   10
45 Lisbet Skogen Norris
45. Lisbet Skogen Norris
Ut Neiden: 30/03 12:42
Inn Kirkenes: 30/03 19:59
Tid brukt: 07:17
Hastighet: 14,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 20:02
Samlet pause: 10:12
13:57   15   11   11
57 Eirik Fløtlien
57. Eirik Fløtlien
Ut Neiden: 30/03 12:19
Inn Kirkenes: 30/03 19:59
Tid brukt: 07:40
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 20:02
Samlet pause: 10:00
13:49   11   16   12
49 Pål Karlsen Haugsnes
49. Pål Karlsen Haugsnes
Ut Neiden: 30/03 12:10
Inn Kirkenes: 30/03 20:03
Tid brukt: 07:53
Hastighet: 13,3 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 20:05
Samlet pause: 10:09
13:53   18   14   13
53 Stein Tage Domaas
53. Stein Tage Domaas
Ut Neiden: 30/03 12:30
Inn Kirkenes: 30/03 20:10
Tid brukt: 07:40
Hastighet: 13,7 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 20:13
Samlet pause: 10:04
13:50   18   14   14
50 Tommy Larsen
50. Tommy Larsen
Ut Neiden: 30/03 12:33
Inn Kirkenes: 30/03 20:15
Tid brukt: 07:42
Hastighet: 13,6 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 20:18
Samlet pause: 10:07
13:47   15   18   15
47 Anders Karlsen
47. Anders Karlsen
Ut Neiden: 30/03 12:48
Inn Kirkenes: 30/03 20:54
Tid brukt: 08:06
Hastighet: 13,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 20:44
Samlet pause: 10:23
13:39   7   8   16
39 Stian Torgersen
39. Stian Torgersen
Ut Neiden: 30/03 12:39
Inn Kirkenes: 30/03 20:59
Tid brukt: 08:20
Hastighet: 12,6 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 20:54
Samlet pause: 10:26
13:40   13   21   17
40 Nora Själin
40. Nora Själin
Ut Neiden: 30/03 13:07
Inn Kirkenes: 30/03 21:31
Tid brukt: 08:24
Hastighet: 12,5 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 21:29
Samlet pause: 10:22
13:52   14   10   18
52 Alexander Johansson
52. Alexander Johansson
Ut Neiden: 30/03 13:00
Inn Kirkenes: 30/03 21:39
Tid brukt: 08:39
Hastighet: 12,1 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 21:42
Samlet pause: 10:05
13:35   18   22   19
35 Frode Holten
35. Frode Holten
Ut Neiden: 30/03 13:52
Inn Kirkenes: 30/03 22:04
Tid brukt: 08:12
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 21:53
Samlet pause: 10:36
13:36   21   22   19
36 Øydis Husby
36. Øydis Husby
Ut Neiden: 30/03 13:52
Inn Kirkenes: 30/03 22:04
Tid brukt: 08:12
Hastighet: 12,8 km/h
Ant. hunder inn: 5
Samlet gangtid: 21:54
Samlet pause: 10:34
13:46   17   18   21
46 Steffen Liebe
46. Steffen Liebe
Ut Neiden: 30/03 12:48
Inn Kirkenes: 30/03 22:24
Tid brukt: 09:36
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 22:27
Samlet pause: 10:11
13:37   23   24   22
37 Felix Borlaug
37. Felix Borlaug
Ut Neiden: 30/03 13:07
Inn Kirkenes: 30/03 22:38
Tid brukt: 09:31
Hastighet: 11,0 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 22:41
Samlet pause: 10:20
13:54   24   20   23
54 Tom Hardy
54. Tom Hardy
Ut Neiden: 30/03 13:28
Inn Kirkenes: 30/03 22:52
Tid brukt: 09:24
Hastighet: 11,2 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 22:55
Samlet pause: 10:03
13:38   26   27   24
38 Kai Arne Berg
38. Kai Arne Berg
Ut Neiden: 30/03 15:34
Inn Kirkenes: 31/03 01:12
Tid brukt: 09:38
Hastighet: 10,9 km/h
Ant. hunder inn: 6
Samlet gangtid: 25:05
Samlet pause: 10:29
13:31   26   26   25
31 Pia Isomursu
31. Pia Isomursu
Ut Neiden: 30/03 15:19
Inn Kirkenes: 31/03 04:22
Tid brukt: 13:03
Hastighet: 8,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 28:24
Samlet pause: 10:27
13:48   25   25   26
48 Thorleif Holm
48. Thorleif Holm
Ut Neiden: 30/03 13:27
Inn Kirkenes: 31/03 04:23
Tid brukt: 14:56
Hastighet: 7,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 28:26
Samlet pause: 10:09
13:56   12   X
56 Roy Ugseth
56. Roy Ugseth
Ut Vaggatem: 29/03 23:49
Inn Neiden: 30/03 05:52
Tid brukt: 06:03
Hastighet: 14,0 km/h
Ant. hunder inn: 7
Samlet gangtid: 11:55
Samlet pause: 04:01
(90) 90 (85) 175 (105) 280
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper