Reload
Pasvik Trail 2008 begrenset klasse 2008
Start time: Thursday 3. April 12:12
Last update: 5. April 2008
23. mai 11:31
Entrants Status Trail Last update Results

Last update / status

  Nr SNr Navn Sum gangtid + pauser
1 6 14 Helene Gran Øverli 0 17:42 12:35 30:17
2 9 15 Geir Wang 0 17:53 12:35 30:28
3 4 16 Jan Vidar Dahle 0 17:39 12:35 30:14
4 27 17 Arnt Simmons 0 21:34 12:45 34:19
5 26 18 Anders Karlsen 0 21:11 12:35 33:46
6 22 19 Philip Ross 0 20:15 12:35 32:50
7 12 20 Ole Sigleif Johansen 0 18:16 12:35 30:51
8 15 22 Jan Gunnar Vian 0 18:39 12:35 31:14
9 28 23 Marianne Reines 0 22:45 12:53 35:38
10 16 24 Stein Are Harder 0 19:10 12:35 31:45
11 10 25 Marianne Dahlen 0 18:05 12:34 30:39
12 17 26 Kristin Thorsen 0 19:13 12:35 31:48
13 11 28 Ole Christian Povenius 0 18:08 12:35 30:43
14 2 29 Elisabeth Edland 0 17:12 12:35 29:47
15 21 30 Mikal Lanes 0 20:12 12:35 32:47
16 5 31 Karl Petter Beldo 0 17:42 12:35 30:17
17 23 32 Olav Henke 0 20:16 12:35 32:51
18 7 33 Joni Elomaa 0 17:44 12:35 30:19
19 19 34 Ingvild Lakseide 0 19:46 12:35 32:21
20 24 35 Inger Moe 0 20:53 12:42 33:35
21 18 36 Dag Broch 0 19:26 12:35 32:01
22 8 37 May Conny Johansen 0 17:49 12:35 30:24
23 33 38 Monica Celius 0 30:20 17:55 48:15
24 14 39 Alister Dunlop 0 18:38 12:35 31:13
25 20 40 Don Lyrek 0 20:08 12:35 32:43
26 25 41 Raimo Lehtinen 0 21:09 12:35 33:44
27 1 42 Bjørn Hugo Kristoffersen 0 16:46 12:35 29:21
28 3 43 Jaakko Mölsä 0 17:21 12:35 29:56
29 32 45 Trine Danielsen Beddari 0 27:07 12:35 39:42
30 30 46 Karin Braun 0 27:05 12:36 39:41
31 31 47 Rolf Braun 0 27:04 12:37 39:41
32 29 48 Markus Klose 0 26:30 12:35 39:05
33 13 49 Kent Svendsen 0 18:17 12:35 30:52